Към Форма за регистрация

Правила

„КОЛЕЛОТО НА КЪСМЕТА”
ПРАВИЛА

 

„Колелото на късмета” е американска телевизионна игра. Трима участници се състезават един срещу друг, за да разгадаят пъзел от думи, подобен на този в играта БЕСЕНИЦА. Името на играта идва от огромното колело, чрез въртенето на което се определя размерът на сумата, която се печели/губи от участниците, или вида на наградата.

Първото излъчване на играта е през 1975 год. Предаването е в своя 26-ти сезон и е най- дълго излъчваната ТВ игра и едно от най-гледаните предавания в САЩ.

В телевизионното предаване „Колелото на късмета”, продуцирано от Нова телевизия и организирано от изпълнителния продуцент „Баит Заав” ООД, всеки един участник попаднал в студиото на „Колелото на късмета” ще има възможността да премине през различните кръгове на играта. Всеки участник станал победител за конкретното шоу ще има възможността да спечели до 100 000 лева – голямата награда на „Колелото на късмета”. Всеки участник ще трябва да подпише стандартна декларация за участие в телевизионни състезания и предавания. Декларацията е неразделна част от тези правила.

Процедури по регистрация за участие в „Колелото на късмета”:

-Условие за всяко регистриране за участие в предаването е пускането на смс със специална тарифа на кратък номер за абонати на мобилни оператори. Цена на един смс (кратко съобщение) е 1,20(един лев и двадесет стотинки) с ДДС .Всеки изпратил смс получава код за достъп.Участниците ще трябва да следват инструкциите давани им в обратното кратко съобщение: След преминаването на този етап, всеки кандидат – участник следва да попълни формуляр на „Колелото на късмета”.

Вариантите за попълване на формуляра са :
- в интернет на адрес kolelo.novatv.bg - след получаване на кода за достъп
- с изпращане на второ съобщение на кратък номер с цена. 1,20(един лев и двадесет стотинки) с ДДС след получаване на кода за достъп
- с изпращане на данните по пощата - след получаване на кода за достъп

 

В случай, че Кандидат – участник бъде селектиран за участие, оторизиран служител от екипа на „Колелото на късмета” ще се свърже с него/нея на съобщения от него/нея телефонен номер в подходящо време в който и да е ден до 18.30 часа. При осъществяване на успешен контакт с Кандидат-Участника, той/тя:


а) ще бъдат помолени да потвърдят, че имат възможност за участие на определената Дата и Място за записи на предаването.
б) ще бъдат зададени други доуточнителни въпроси по попълнения от него/нея формуляр.
в) на Кандидат-Участниците ще бъдат зададени допълнителни въпроси от обща култура, които ще послужат на Изпълнителния продуцент за класиране на Участниците за Студийния етап на Програмата. г) Изпълнителният продуцент си запазва правото да прилага и други критерии за финално класиране на Участниците, с цел създаване на първокласен телевизионен продукт.
г) Разходът по организирания от Изпълнителния продуцент хотел ще бъде поет от Изпълнителния продуцент.
д) В случай на невъзможност на някой Участник да бъде на предварително уговореното място и час по каквато и да е причина, Изпълнителния продуцент е упълномощен да изключи този Участник от Програмата.

 

Ред на участниците

 

Преди началото на играта, участниците теглят жребий, за да се определи позицията им в студиото. Редът на играта е от дясно на ляво (от перспективата на участниците) от червено през жълто до синьо и после пак червено.

 

Играта „Колелото на късмета” се състои от четири блиц-пъзела,  три кръга,  пет подкръга и  Бонус кръг.

 

Структура на играта

- първи подкръг - стандартен пъзел
- втори подкръг – бърз пъзел


6. Блиц-пъзел за кръг Всичко или Нищо


7. Кръг Всичко или Нищо


8. Бонус кръг – играе се от участника, спечелил най-много пари по време на трите кръга.

 

Категории на пъзелите

 

Играта използва широка гама от категории за своите пъзели. Някои са с най-общи теми като „място” и „разни”, други са по-конкретни „поп-фолк” и „у дома”. Пъзелите често се отнасят до елементи от популярната култура и ежедневието. Някои от категориите като „1 в 2”/една дума в две фрази/ включват игри с думи.

 

Блиц-пъзел

 

В играта има четири блиц-пъзела. Обявява се категорията на пъзела, таблото се активира и буквите от пъзела започват да се разкриват на случаен принцип, докато участник не натисне сигналното си устройство и не реши пъзела. Невярно предположение дисквалифицира участника за остатъка от блиц-пъзела. Наградният фонд за всеки един от четирите блиц-пъзела е 100 лв.

 

Стандартен пъзел

 

В играта има четири стандартни пъзела. Обявява се категорията. Таблото се активира. Участникът, който е наред, завърта колелото и започва подкръга. Щом някой от участниците разреши пъзела, подкръгът приключва.

 

Бърз пъзел

 

В играта има един бърз пъзел. Обявява се категорията. Водещият завърта колелото и всички участници играят за сумата, която се е паднала. Всеки участник има право да каже една съгласна или да купи една гласна и независимо от това дали е познал или не, отстъпва ред на следващия. Щом някой от участниците реши пъзела, подкръгът приключва.

 

Кръг Всичко или Нищо

 

В този кръг има един пъзел.
Играе се като Стандартния пъзел, с тази разлика, че на колелото присъстват сектори 2000 лв., 5000 лв. и ГУБИШ ВСИЧКО.
Пъзелът дава шанс на всеки от участниците да поеме лидерството в играта и да премине в бонус-кръга, като обаче го подлага на риска да загуби всичко спечелено от началото на играта до момента.

Бонус кръг

 

Победителят от трите кръга завърта Бонус-колелото, което съдържа 24 сектора със запечатани небелязани пликове с бонус награди. Към момента,  бонус наградите могат да бъдат суми от 1 000 /хиляда/ лв.  до 100 000 /сто хиляди/ лв.
Участникът взима плика от сектора, на който е спряло Бонус-колелото и го подава на водещия без да го отваря.
Обявява се категорията. Таблото се активира. Ако в пъзела присъстват буквите Л, Р, С, Т и А те се разкриват на таблото. Участникът избира още три други съгласни и допълнителна гласна. Тези букви също се разкриват, след което участника има 10 секунди да реши пъзела; в рамките на тези 10 секунди, участникът има право на неограничен брой предположения.
След изтичането на 10-те секунди водещият отваря плика, за да разкрие печалбата, която участникът е или не е спечелил.

 

Колелото

 

Колелото е разделено на 24 сектора. Тези сектори съдържат парични стойности от 50 /петдесет/ лв. до 5000 /пет хиляди/ лв. в зависимост от кръга, предметни/бонус награди (материални блага, екскурзии и т.н.), наказания - „Банкрут”, „Губиш ред”, „Губиш всичко”, като подредбата е в зависимост от кръга. В колелото могат да присъстват сектори със стратегическо значение за играта - „Печелиш ред”, „Джакпот”, „Жокер” и др.

 

При завъртане, колелото трябва да направи поне един пълен оборот.


Ако флиперът спре на границата на два сектора, участникът играе за сектора, който е от ляво на границата, от гледна точка на участника. С други думи, флиперът трябва напълно да премине границата, за да може участникът да получи наградата от дясно на тази граница.

 

Щом участникът завърти колелото и не попадне на наказателен сектор, а на сума, той има 10 секунди, за да каже една съгласна буква. Ако буквата не присъства в пъзела, играта продължава със следващия участник. Ако буквата присъства в пъзела, то всички полета на таблото, в които тя присъства, се разкриват и участникът е награден с пари, като сумата се умножава по броя на разкритите полета. Ако участникът каже буква, която вече е казана или не се вмести в 10-те секунди, губи реда си. На специален екран се записват всички използвани до сега букви, за да подпомагат участниците.

 

Сектор с парична награда - участник, на когото след завъртане на колелото се пада сектор с парична награда, тя се умножава по броя на проявленията на познатата буква в пъзела. Например: ако колелото спре на сектор 300 лв. и познатата буква присъства четири пъти в пъзела, то сумата се умножава по четири и участникът печели 1200 лв.

 

Сектор „Награда”участник, на когото след завъртане на колелото се падне сектор „Награда”, печели въпросната награда, само ако реши правилно пъзела и спечели подкръга. Естеството на наградата се обявява предварително.

 

Сектор „Губиш ред” участник, на когото се падне сектор „Губиш ред”, пропуска своя ред, но запазва спечелените до сега пари и награди. Този сектор остава в играта през цялото време.

 

Сектор „Банкрут”– участник, на когото се падне сектор „Банкрут”, пропуска своя ред и губи всички пари и награди, спечелени до момента в подкръга, но запазва спечеленото от предходните подкръгове. Колелото съдържа един сектор „Банкрут” в Първи кръг, два сектора „Банкрут” във Втори кръг и един сектор „Банкрут” в Пъзел „Всичко или нищо”.

 

Сектор „Губиш всичко” - участник, на когото се падне сектор „Губиш всичко”, пропуска своя ред и губи всички пари и награди, спечелени до момента в подкръга, както и всички спечелени пари и награди от предходните подкръгове. Този сектор присъства само в Пъзел „Всичко или нищо”.

 

ЕЛЕМЕНТИ НА ИГРАТА

 

Купуване на гласна участник, който е на ред да познава и има достатъчно натрупани пари в сметката си от съответния пъзел, има еднократно право да си купи гласна. Цената на гласна буква в „Колелото на късмета” е 100 лв. Тези 100 лв. се изваждат от сметката на участника и всички проявления на гласната в пъзела се разкриват. Ако закупената гласна не присъства в пъзела, то участникът губи ред, като сумата, заплатена за гласната не се възстановява. Участникът не може да започне реда си с купуване на гласна, с изключение на случаите, в които в пъзела няма повече съгласни.

 

Водещият съобщава на участниците, когато гласните или съгласните в конкретния пъзел свършат.

 

Решаване на пъзел–Участникът, който е на ред, може да се опита да реши пъзела. Ако го реши, подкръга приключва, пъзелът на таблото се разкрива и позналият участник печели натрупаните от него суми и награди. Ако участникът не разреши пъзела, той губи своя ред. Само победителят запазва спечелените от подкръга пари и награди. Съдържанието на пъзела трябва да бъде изказано както е написано и да бъде произнесено правилно, ясно и високо, като се приемат леки вариации в диалекта. Решен пъзел носи на позналия участник сумата от 100 лв.

 

Край на играта– Участникът, който е натрупал най-много парични награди в трите кръга, печели играта и преминава в Бонус кръга.  Ако двама или повече участника завършат играта с един и същи резултат, то те играят допълнителен Блиц-пъзел за определяне на окончателния победител.

 

Гласни букви в българския език са – А, Ъ, О, У, Е, И, Ю, Я

 

Съгласни  букви в българския език са Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ

Буквата „Ь” /ер малък/ не може да съществува самостоятелно, а само като комбинация с „О”. Тя се съобщава /маркира/ познава като ер малък. За целта на играта Ь /ер малък/се приема за съгласна.

 

Буквата „Й” /и кратко/ не е сричкообразуваща и за целта на играта се приема за съгласна.

Играта изисква добро ниво на правопис и правоговор. Наличието на силни гласово-говорни дефекти може да Ви попречи за участие в играта.

 

Общи правила

 

Служители на Изпълнителния продуцент и Телевизията (и всички подизпълнители и агенти, предоставящи услуги във връзка с Програмата), всеки спонсор; преките членове на техните семейства; лица до 18-годишна възраст или с криминални присъди са нелегитимни за регистриране за участие в Програмата. Невъзможността да се представят доказателства за легитимността след поискване от страна на Изпълнителния продуцент, може да доведе до дисквалификация и/или задържане или отнемане на награда.

Лицата трябва да се регистрират за участие в Програмата от тяхно собствено име и регистрация с пълномощно няма да бъде приета.

Изпълнителният продуцент може, по собствено усмотрение, да изключи Участник от участие в Студийния етап на Програмата, което може да включва без ограничения: (а) обстоятелства, при които по мнение на Изпълнителния продуцент, Участникът е негоден да участва в етапа; (б) невъзможност да бъде представена документация, определена от Изпълнителния продуцент, която доказва самоличността на Участника и всички други обстоятелства, които не отговарят или биха довели до несъответствие с правилата и целите на Програмата.


Изпълнителният продуцент може да откаже изплащане на печалби или да изиска обратно всички суми, платени на Победителя в Програмата, в случай на негова/нейна измама, нечестност или липса на право на участие в Програмата, съгласно Правилата.

В случай на грешка, неразбирателство или спор относно Програмата и/или функционирането на системата за записване, или валидността на който и да е кръг от Програмата, решението на Изпълнителния продуцент ще бъде окончателно. Изпълнителният продуцент си запазва правото да променя Правилата или да прекрати Програмата по всяко време.

Ако провеждането на Програмата (включително без ограничаване функционирането на телефонната система); записването; излъчването на което и да е/всички Програми е възпрепятствано от форсмажорно събитие, Изпълнителният продуцент може да отмени цялата Програма или която и да е част от него.

 

Изпълнителният продуцент ще полага всякакви разумни усилия за (а) даване на възможност на Участниците да участват в Програмата; (б) да установи контакт с всички избрани кандидат – Участници.

 

Независимо от участието на даден Участник в Програмата, няма задължение от страна на Изпълнителния продуцент или Телевизията да излъчи която и да е Програма, в което той/тя е взел(а) участие или участието му/и е било записано от Изпълнителния продуцент. В случай, че Програмата не бъде излъчена, всички суми и награди спечелени от Участника не подлежат на изплащане и Участника не може да има претенции за това.

 

Всички спечелени суми и награди от Участника ще бъдат изплащани от Изпълнителния продуцент не по-рано от 45 (четиридесет и пет) работни дни от датата на излъчването на Програмата, в която Участника е спечелил наградата. За целта все Участник следва да представи банкова сметка, по която да бъде извършен превода.

 

Със всеки спечелил Участник се подписва протокол, в който се записват трите му имена, ЕГН, адрес по лична карта и други данни, необходими за деклариране на изплатената награда по реда на ЗДДФЛ. Подписването на този протокол се явява необходимо условия за изплащане на спечелената сума или награда. При отказ от предоставяне на банкова сметка и необходимите данни, на Участника няма да му бъде изплатена наградата до изпълнение на условията за това.

 

Задължение на Участника е да декларира всяка получена награда или сума пред НАП по реда на ЗДДФЛ, както и при условията на действашщото законодателство.

 

Изпълнителния продуцент и Телевизията са положили усилия за предприемане на всякакви мерки за намаляване на трудностите в телефонната система, но не може да даде никакви гаранции в тази връзка.


Всички Участници се съгласяват да спазват Правилата, включително настоящите Общи Правила.

 

Всички решения на Изпълнителния продуцент са окончателни.


Баит Заав ООД запазва правото си да променя, добавя, премахва, изменя или допълва тези правила по собствено усмотрение.

 

ТЕЗИ ПРАВИЛА ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА И СА ВАЛИДНИ ДОКАТО ОПРЕДЕЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОДУЦЕНТ.

 

Можете да се свържете с нас на e-mail: kolelo@ntv.bg

 
 

нагоре